Consell Insular d'Eivissa Administracions públiques EIVISSA Balears, Illes
FIRA DE LA LLAGOSTA, LA GAMBA I EL PEIX D'EIVISSA
Consell Insular d'Eivissa Administracions públiques EIVISSA Balears, Illes
Consell Insular d'Eivissa Administracions públiques EIVISSA Balears, Illes
Consell Insular d'Eivissa Administracions públiques EIVISSA Balears, Illes
Consell Insular d'Eivissa Administracions públiques EIVISSA Balears, Illes
Consell Insular d'Eivissa Administracions públiques EIVISSA Balears, Illes
Consell Insular d'Eivissa Administracions públiques EIVISSA Balears, Illes
Consell Insular d'Eivissa Administracions públiques EIVISSA Balears, Illes
Consell Insular d'Eivissa Administracions públiques EIVISSA Balears, Illes

22 de maig, Dia internacional de la biodiversitat

Un aspecte fonamental de l'agricultura sostenible

22/05/2020

El 22 de maig s'ha celebrat el dia internacional de la biodiversitat per conscienciar la necessitat de preservar els ecosistemes i les amenaces a què s'enfronten.
Si tenim en compte que una part important de la superfície mundial està ocupada per cultius agraris, la biodiversitat en aquests espais és fonamental no només per assegurar l'obtenció d'aliments sinó també per mantenir la diversitat biològica. A la fi de segle XX les poblacions d'aus en terres agràries s'han reduït en un 50% i les de papallones en un 70%.
Enfront dels monocultius agrícoles de grans extensions que redueixen la biodiversitat a la mínima expressió, l'agricultura sostenible busca incorporar més diversitat en dos àmbits clau:
- Una major diversitat d'espècies conreades, combinant espècies diferents, i dins d'elles també varietats diferents. Entre elles cobren especial rellevància la biodiversitat cultivada, les varietats tradicionals seleccionades pels agricultors durant milers d'anys i que durant el segle XX han desaparegut en un 75% a favor de varietats seleccionades. A Eivissa fins fa 40 anys les varietats predominants eren les tradicionals però actualment pràcticament s'han reduït a l'autoconsum per part d'agricultors majors. Gràcies a el projecte de Banc de llavors de el Grup Leader d'Eivissa i Formentera s'han recuperat nombroses varietats tradicionals hortícoles i de vinya, i s'està treballant en la seva incorporació al mercat. En breu entraran en producció les varietats d'estiu: la ceba vermella, la pebrera blanca, el meló eriçó i la tomata de penjar.

- La introducció d'espais no conreats o bandes florals que ofereixen beneficis per mantenir poblacions d'insectes depredadors de plagues, que realitzen un control natural de les mateixa, i també incrementen la població de pol·linitzadors.

Tot això beneficia la sostenibilitat de l'agricultura enfront de les condicions canviants i millora la salut dels ecosistemes.