Consell Insular d'Eivissa Administracions públiques EIVISSA Balears, Illes
Formatge

El clima sec d'Eivissa durant el llarg estiu no ofereix les condicions necessàries per a les pastures permanents i els grans herbívors, de manera que la ramaderia tradicional ha estat protagonitzada per ovelles i cabres de races autòctones adaptades a subsistir aprofitant els recursos de l'illa.

Coincidint amb naixement de cabrits i anyells a la primavera, el petit excedent de llet es dedicava a l'obtenció de formatges utilitzant el quall vegetal de l'herba de formatjar (Cynara cardunculus). Ja des de les ordinacions medievals del llibre de Mostassaf, només es permetia la utilització de qualls vegetals, tradicional al nord d'Àfrica i el Sud de la Península, i es prohibia la utilització de qualls animals, normalment de l'estomac de cabrits, i tradicional en altres zones de la Península Ibèrica.