Consell Insular d'Eivissa Administracions públiques EIVISSA Balears, Illes

L’escamarlà (Nephrops norvegicus)

Crustaci que viu en fons tous en fondàries fins a 500 metres de la Mediterrània i l’Atlàntic nord. Pot arribar a 25 centímetres. Desconegut a la gastronomia d’Eivissa perquè la fondària del seu hàbitat no en permetia la captura per la flota tradicional d’Eivissa, és una espècie molt preuada i reconeguda a les costes peninsulars. La flota d’arrossegament la captura juntament amb la gamba vermella.

Veure receptes 


Gamba vermella (Aristeus antenatus)

Crustaci que viu a la Mediterrània i a l’Atlàntic oriental en profunditats entre 500 i 3.300 metres. L’arribada d’embarcacions de gran potència d’arrossegament a final del segle XX va permetre incorporar-la a la cuina eivissenca com un producte de gran vàlua. Capturada al calador que rodeja les Pitiüses, anomenat d’aigües profundes d’Eivissa i Formentera entre 150 i 600 metres.

Veure receptes 

Peixos i mol.luscs

Peixos de gran tradició pesquera a Eivissa i molt preuats en plats com el bullit de peix o el guisat de peix. Principalment capturats per petites barques de pesca mitjançant arts tradicionals com el palangró i el tresmall. Les espècies inclouen el gall, la roja, l’anfós, el déntol, el pagre o la cirviola, entre altres.

Veure receptes 

Llagosta vermella (Palinurus elephas)

La llagosta vermella és un crustaci que viu en fons rocosos entre 20 i 80 metres de profunditat. Antigament es capturava amb nanses, mentre que actualment petites barques es dediquen a la seua pesca amb tresmall entre els mesos d’abril i agost, període autoritzat. Molt preuada per la restauració, és una espècie mediterrània amenaçada que, gràcies a una pesca sostenible, manté les poblacions a les Balears.

Veure receptes 

Una pesca sostenible

Els recursos pesquers estan en contínua regressió, les confraries gestionen la pesca amb l'objectiu de preservar la sostenibilitat de les pesqueries. D'altra banda, les costes d'Eivissa compten amb dos parcs naturals que inclouen reserves de pesca. Recentment, i per iniciativa de les Confraries d'Eivissa  s'ha creat la primera reserva marina a la costa nord Est, prop de Tagomago, una de les més riques i diverses d'Eivissa.

Vídeo Pesca sostenible - Peix Nostrum

La flota

La flota pesquera d’Eivissa està formada per petites embarcacions de pesca artesanal, especialment llaüts, tripulats per 1 o dos mariners, així com per barques de bou d’arrossegament. Les captures de gamba i escamarlà a gran fondària necessiten de vaixells de gran potència que fins ara són aportats per la flota Alicantina i un vaixell de Formentera.

els pescadors

A Eivissa, la tradició pesquera està molt arrelada, i els agricultors sovint combinaven les dues activitats. Els pescadors professionals es concentraven antigament el Barri de la Riba, als peus de la muralla d'Eivissa, i constituïen una comunitat diferenciada pel que fa a

tradicions i costums. Ells van ser els creadors de la cuina marinera d'Eivissa.

Reportatge: patrons intrèpids

Tresmallo: art tradicional de pesca

Pesca d’arrossegament

Palangre