Consell Insular d'Eivissa Administracions públiques EIVISSA Balears, Illes
Yebisah proveeix de llenya i sal a gran part d’Africa (Al-Makkim, s XI)

La famosa trilogia Mediterrània blat, vi i oli, com a productes més emblemàtics no queda completa sense un dels ingredients històricament més preuats i característics: la sal. A Eivissa la confluència del Mediterrani, especialment ric en clorur sòdic (31 g/l), que duplica la concentració del mar Bàltic, l’elevada insolació i la gran plana litoral fàcilment inundable han permès la creació de les Salines d’Eivissa, actualment reconegudes pel seu valor biològic com a Parc Natural.

La importància en el món antic com a conservant d’aliments va donar lloc a la creació de les Salines pels colons fenicis, grans productors de salaons de peix, i la seua activitat ha continuat fins a l’actualitat. Principal font de riquesa al llarg de la història de l'illa, els seus ingressos eren la base de l’economia i permeteren la subsistència de la Universitat, el govern local. Les millores de l'illa, com les murades i les torres de defensa, es sufragaren amb els seus ingressos.